Veiligheidsartikelen

Het is een bekend gezegde “Veiligheid voorop “

Als het over veiligheid gaat, zou het vanzelfsprekend zijn dat iedereen nauwgezet de wet- en regelgeving volgt. Helaas is vaak het tegendeel de realiteit.

Het is belangrijk dat een bedrijf de tijd neemt voor een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Bij valveiligheid hebben collectieve maatregelen, zoals dakrandbeveiliging en lichtkoepelbescherming in de vorm van hekwerken de voorkeur. In situaties waarin dat niet mogelijk is zal men kiezen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij kunt u denken aan ankerpunten en harnassen.

Wij kunnen u helpen met o.a. :

  • Collectieve valbeveiliging.
  • Brandveiligheid.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
    ( Zoals ankerpunten en harnassen )
  • Positioneringsadvies valbeveiliging.